IJO

9. kull (IJO)

Jippis andre kull. Denne gangen ble det med Årdalens Oblix til Audun Kristiansen. Bergjordets IJO Pippi fikk 1 UK høyfjell, 2UK og 3 UK vinter. Hun fikk også 1UK apport og ble premiert i 4 av 5 starter. Det er mange ivrige eiere til dette kullet og jeg håper at flere kommer til start vinteren 2017.